طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parachutist به فارسی parachutist یعنی چه

parachutist


چتر باز،فرواينده با چتر نجات
ورزش : چترباز
علوم نظامى : چترباز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها