معنی و ترجمه کلمه paracusis imaginaria به فارسی paracusis imaginaria یعنی چه

paracusis imaginaria


روانشناسى : توهم شنيدارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها