طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parade ground به فارسی parade ground یعنی چه

parade ground


ميدان رژه
علوم نظامى : محل رژه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها