معنی و ترجمه کلمه parade rest به فارسی parade rest یعنی چه

parade rest


فرمان ازاد،حالت ازاد نظامى
علوم نظامى : راحت باش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها