طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paradigmatic axis به فارسی paradigmatic axis یعنی چه

paradigmatic axis


محور جانشينى
روانشناسى : در زبانشناسى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها