معنی و ترجمه کلمه paradox of value به فارسی paradox of value یعنی چه

paradox of value


بازرگانى : تناقض ارزش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها