طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paradoxist به فارسی paradoxist یعنی چه

paradoxist


کسيکه سخنهاى متناقض ميگويد،لغزساز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها