طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paradrag drop به فارسی paradrag drop یعنی چه

paradrag drop


سقوط ازاد از ارتفاع کم
علوم نظامى : سقوط با چتر کمکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها