معنی و ترجمه کلمه paraheliotropism به فارسی paraheliotropism یعنی چه

paraheliotropism


موازى شدن برگ با پرتوافتاب براى نگرفتن روشنايى زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها