طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paralipsis به فارسی paralipsis یعنی چه

paralipsis


اظهار ضمن اغماض ،افهام ضمنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها