معنی و ترجمه کلمه parallax distortion به فارسی parallax distortion یعنی چه

parallax distortion


خطاى پارالکس ،خطاى توازى
علوم مهندسى : اختلاف منظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها