معنی و ترجمه کلمه parallel connection به فارسی parallel connection یعنی چه

parallel connection


علوم مهندسى : اتصال موازى
الکترونيک : اتصال موازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها