معنی و ترجمه کلمه parallel conversion به فارسی parallel conversion یعنی چه

parallel conversion


کامپيوتر : تبديل موازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها