معنی و ترجمه کلمه parallel operation به فارسی parallel operation یعنی چه

parallel operation


عمل موازى ،عملکرد موازى
کامپيوتر : عمليات موازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها