معنی و ترجمه کلمه parallel transmission به فارسی parallel transmission یعنی چه

parallel transmission


انتقال موازى ،مخابره موازى
کامپيوتر : ارسال موازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها