طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parallel trussed girder به فارسی parallel trussed girder یعنی چه

parallel trussed girder


معمارى : تير شبکه اى موازى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها