معنی و ترجمه کلمه parallel به فارسی parallel یعنی چه

parallel


همسو،نظير،مطابق بودن با،برابر بودن ،مانند کردن تشبيه کردن ،انشعاب ،همگام ،متوازى ،(مج ).برابر،خط موازى ،موازى کردن ،برابر کردن ،همزمان
علوم مهندسى : پارالل
کامپيوتر : موازى
الکترونيک : شنت
عمران : موازى
م عمارى : قرينه
شيمى : موازى
روانشناسى : همتا
ورزش : موازى کردن اسکيها
علوم هوايى : شنت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها