طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parallelogram of forces به فارسی parallelogram of forces یعنی چه

parallelogram of forces


معمارى : متوازى الاضلاع نيروها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها