طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paralogical thinking به فارسی paralogical thinking یعنی چه

paralogical thinking


روانشناسى : انديشيدن سفسطه اميز

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها