طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paralysis agitans به فارسی paralysis agitans یعنی چه

paralysis agitans


روانشناسى : فلج رعشه اى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها