معنی و ترجمه کلمه paralyzation به فارسی paralyzation یعنی چه

paralyzation


فلج سازى
روانشناسى : فلج شدن

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها