معنی و ترجمه کلمه paramagnetic susceptibility به فارسی paramagnetic susceptibility یعنی چه

paramagnetic susceptibility


شيمى : پارامغناطيس پذيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها