معنی و ترجمه کلمه parameter estimation به فارسی parameter estimation یعنی چه

parameter estimation


تخمين پارامترها
بازرگانى : براورد پارامترها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها