معنی و ترجمه کلمه paranoid personality به فارسی paranoid personality یعنی چه

paranoid personality


روانشناسى : شخصيت پارانوياى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها