معنی و ترجمه کلمه parapraxis به فارسی parapraxis یعنی چه

parapraxis


روانشناسى : کنش پريشى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها