طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parathesis به فارسی parathesis یعنی چه

parathesis


پيوند دو واژه بى انکه تغييرى درانهاروى دهد،ترکيبى بى تغيير

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها