طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paratyphoid به فارسی paratyphoid یعنی چه

paratyphoid


(طب )بيمارى شبه حصبه ،مربوط به شبه حصبه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها