طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parchedness به فارسی parchedness یعنی چه

parchedness


سوختگى ،خشکى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها