معنی و ترجمه کلمه paregoric به فارسی paregoric یعنی چه

paregoric


مسکن درد،تخفيف دهنده درد،تنتور مسکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها