طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parenthetic(al) به فارسی parenthetic(al) یعنی چه

parenthetic(al)


معترض ،معترضه دار،وابسته به عبارت يا جمله معترضه ،درج شده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها