معنی و ترجمه کلمه pareto criterion به فارسی pareto criterion یعنی چه

pareto criterion


معيار پاراتو،ضابطه پاراتو
بازرگانى : بر اساس اين معيار که در اقتصاد رفاه بکار برده ميشود ان تغيير و وضعيتى نسبت به قبل بهتر خواهد بود که بتوان حداقل وضعيت يک فرد را بهبود بخشيد بدون اينکه به ديگران صدمه اى وارد ايد


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها