طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parhelic به فارسی parhelic یعنی چه

parhelic


وابسته به عکس خورشيدياشمس کاذب ،مانندعکس خورشيد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها