طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه paries به فارسی paries یعنی چه

paries


استخوانهاى جدارى( دراهيانه وغيره)،قسمت مثلثى شکل بند بدن کشتى چسب

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها