طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parish clerk به فارسی parish clerk یعنی چه

parish clerk


کشيش يا عامى که متصدى برخى کارهاى کليساى بخش مى گرد د

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها