طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parity bit به فارسی parity bit یعنی چه

parity bit


بيت توازن ،ذره توازن
کامپيوتر : بيت مقايسه
علوم نظامى : عدد يا علامت طراز کننده متعادل کننده عدد تعادل

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها