معنی و ترجمه کلمه parity check به فارسی parity check یعنی چه

parity check


مقابله توازن ،مقابله کردن توازن ،بررسى توازن
کامپيوتر : مقابله ايستايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها