معنی و ترجمه کلمه parity checking به فارسی parity checking یعنی چه

parity checking


بررسى توازن ،مقابله توازن ،توازن سنج
کامپيوتر : بازبينى مقايسه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها