معنی و ترجمه کلمه park به فارسی park یعنی چه

park


تفرجگاه ،باغ ملى ،گردشگاه ،پرديز،شکارگاه محصور،مرتع ،درماندگاه اتومبيل نگاهداشتن ،اتومبيل را پارک کردن ،قرار دادن
کامپيوتر : توقف
معمارى : محل توقف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها