معنی و ترجمه کلمه parking plan به فارسی parking plan یعنی چه

parking plan


علوم نظامى : طرح پارک کردن هواپيماها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها