معنی و ترجمه کلمه parkway به فارسی parkway یعنی چه

parkway


خيابان درختدار،بزرگراه ،باغراه
علوم مهندسى : خيابان مشجر
معمارى : چهارباغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها