طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parliamentary socialism به فارسی parliamentary socialism یعنی چه

parliamentary socialism


قانون ـ فقه : سوسياليزم پارلمانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها