طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه parliamentary به فارسی parliamentary یعنی چه

parliamentary


مصوب پارلمان ،هواخواه مجلس ،مجلسى ،پارلمانى
قانون ـ فقه : داراى پارلمان فراکسيون

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها