معنی و ترجمه کلمه parnassian school of poets به فارسی parnassian school of poets یعنی چه

parnassian school of poets


شعراى سده نوزدهم فرانيه که بيشتراهميت بوزن شعرميداندتابمعانى لطيف ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها