معنی و ترجمه کلمه parochial school به فارسی parochial school یعنی چه

parochial school


مدرسه وابسته به کليساى بخش
روانشناسى : اموزشگاه کليسايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها