معنی و ترجمه کلمه parosteitis به فارسی parosteitis یعنی چه

parosteitis


اماس بافت هاى پيرامون استخوان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها