معنی و ترجمه کلمه partial به فارسی partial یعنی چه

partial


غرض اميز،غرض الود،جزيى ،مختصر،نيمه کامل ،نيمه کاره ،جانبدار،مغرض ،جزئى ،ناتمام ،بخشى ،قسمتى ،متمايل به ،علاقمند به ،پاره اى ،طرفدارانه ،غير منصفانه
عمران : جزئى
معمارى : ناتمام
قانون ـ فقه : ناتمام
بازرگانى : ج زئى ،جزء،بخشى
علوم نظامى : بخشى از

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها