طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه participant به فارسی participant یعنی چه

participant


شرکت کننده ،شريک ،انباز،سهيم ،همراه
قانون ـ فقه : شريک در جرم ،مشترک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها