معنی و ترجمه کلمه paste board به فارسی paste board یعنی چه

paste board


مقوا
علوم مهندسى : کارت

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها