طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه patulously به فارسی patulously یعنی چه

patulously


گسترده وار،بطورگسترده ياباز،(بطور )گشاده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها