معنی و ترجمه کلمه pay to self به فارسی pay to self یعنی چه

pay to self


قانون ـ فقه : به امضا کننده بپردازيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها